моментален

моментален
прил. - незабавен, неотложен, непосредствен, мигновен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • моментален — (лат. momentaneus) 1. ненадеен, неочекуван, мигновен 2. мимолетен, брз …   Macedonian dictionary

  • имедијатен — (лат. immediatus) 1. непосредно подреден, непосреден, следен, најблизок, директен, сегашен, скорашен 2. моментален, што се извршува веднаш, неодложен …   Macedonian dictionary

  • инстантен — (лат. instans) моментален, мигновен, ненадеен …   Macedonian dictionary

  • бръз — прил. бърз, чевръст, пъргав, енергичен, жив, сръчен, бързорък, ловък, игрив, подвижен, лек прил. стремглав, стремителен, главоломен, ускорен прил. деятелен, експедитивен прил. срочен, неотложен, немедлен, спешен, незабавен, мигновен, моментален,… …   Български синонимен речник

  • бърз — прил. чевръст, пъргав, енергичен, жив, сръчен, бързорък, ловък, игрив, подвижен, лек прил. стремглав, стремителен, главоломен, ускорен прил. деятелен, експедитивен прил. срочен, неотложен, немедлен, спешен, незабавен, мигновен, моментален,… …   Български синонимен речник

  • мигновен — прил. моментен, моментален, кратковременен, краткосрочен, краткотраен, кратък, ефимерен, минутен, временен, къс, преходен, нетраен прил. бърз, незабавен, светкавичен прил. неочакван, ненадеен, внезапен прил. неотложен, непосредствен …   Български синонимен речник

  • минутен — прил. мигновен, моментен, моментален, кратковременен, краткосрочен, краткотраен, кратък, ефимерен, временен, къс, преходен, нетраен прил. бърз, незабавен, светкавичен прил. неочакван, ненадеен, внезапен …   Български синонимен речник

  • моментен — прил. кратковременен, моментален, кратък, къс, временен, бърз прил. мигновен, краткотраен прил. преходен …   Български синонимен речник

  • незабавен — прил. неотложен, неотлагателен, належащ, наложителен, необходим, немедлен, насъщ, спешен прил. бърз, внезапен, мигновен прил. моментален, непосредствен …   Български синонимен речник

  • неотложен — прил. неотлагаем, бърз, спешен, незабавен, немедлен, безотлагателен, внезапен, мигновен прил. насъщ, належащ, неминуем, наложителен, необходим прил. пряк, непосредствен, близък прил. срочен прил. моментален …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”